Kritériumvizsga gazdasági B1 szint

Státusz: 
Nem akkreditált
Nyelv(ek): 

Angol, német

Jelentkezés a nyelvvizsgára: 

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. Az írásbeli vizsgaidőpontra a tárgy CooSpace színterében, a szóbelire pedig a Neptunban lehet jelentkezni.

Vizsgakoordinátor: 

A vizsga kétnyelvű; szóbeli és írásbeli vizsgarészekből áll. A szóbeli vizsgára való jelentkezés feltétele az írásbeli vizsga legalább 40%-os teljesítése.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga részei

Mért készségek Feladattípus Időtartam
Szóbeli interakció, beszédértés Szakmai tárgyú beszélgetés 5 perc Összesen 15 perc
Folyamatos monológ Önálló beszédprodukció 5 perc
Együttműködés, információcsere Szituáció 5 perc
 1. Szakmai tárgyú beszélgetés
  Kötetlen párbeszéd a jelölt szakmai/tanulmányi tevékenységére irányuló kérdések alapján.
 2. Önálló beszédprodukció
  A vizsga témaköreihez kapcsolódó kép vagy grafikon alapján beszélgetés a vizsgáztatóval.
 3. Szituáció
  Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval megadott szempontok alapján.

A szóbeli vizsga értékelése

  Szakmai tárgyú beszélgetés Önálló beszédprodukció Szituáció
Kommunikatív érték 10 pont 5 pont 10 pont
Szókincs 5 pont 5 pont 5 pont
Nyelvhelyesség 10 pont (a három rész együtt)
ÖSSZESEN 50 pont (a három rész együtt)

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga részei

Feladattípus Feladat leírása Időtartam
Szövegértés 1 Egy kb. 1000-1200 n terjedelmű idegen nyelvű, gazdasági szöveggel (ismert gazdasági témákról szóló újságcikkek, elemzések, emlékeztetők, feljegyzések stb.) kapcsolatos magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyar nyelven 90 perc
Szövegértés 2 Űrlap, formanyomtatvány kitöltése megadott szempontok szerint
Írásprodukció 8-10 soros fogalmazás, levél, e-mail írása magyar nyelven kapott információk alapján

Az írásbeli vizsgán nyomtatott egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használható.

Az írásbeli vizsga értékelése

  Szövegértés 1. Szövegértés 2. Írásprodukció
Helyes válaszok alapján 15 pont 10 pont -
Feladatmegoldás - - 10 pont
Szakmai szókincs - - 5 pont
Kohézió és stílus - - 5 pont
Nyelvhelyesség - - 5 pont
ÖSSZESEN 50 pont (a három rész együtt)

A vizsga értékelése

A szóbeli vizsgarészre való jelentkezés feltétele az írásbeli vizsgarész legalább 40%-os teljesítése. Mindkét vizsgarész ismételhető ugyanabban a vizsgaidőszakban.

A teljes vizsga sikerességéhez a szóbeli és írásbeli vizsgarészek összpontszáma 60%-ának (60 pont) megszerzése szükséges azzal a feltétellel, hogy a két vizsgarész eredménye külön-külön is legalább 40% (szóbeli: 20 pont, írásbeli: 20 pont).

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó dönthet úgy, hogy a legalább 60%-os eredménnyel zárt vizsgarészt nem ismétli meg ugyanabban a vizsgaidőszakban. Ebben az esetben ezt az eredményt adjuk hozzá a megismételt vizsgarész eredményéhez. A vizsgarészek eredményei nem vihetők tovább későbbi vizsgaidőszakokra.

Bármelyik vizsgarész vagy a teljes vizsga sikertelensége esetén a vizsgázónak lehetősége van megtekinteni a vizsga részletes értékelését.

A vizsga százalékos eredményét a kritériumvizsga CooSpace-színterében tesszük közzé, a Neptun bejegyzés „Megfelelt” vagy „Nem megfelelt” lehet.

Témakörök

 1. Vállalat recepciója: regisztráció, bemutatkozás, látogatás oka
 2. Másik ember bemutatása: beosztás, tevékenység, munkakör
 3. Saját munkájának bemutatása, munkával kapcsolatos tevékenységek, feladatok
 4. Kötetlen beszélgetés kollégákkal, bárban, étteremben: meghívás, elfogadás/visszautasítás, rendelés, fizetés
 5. Szabadidős tevékenységek: beszélgetés kollégákkal, információnyújtás, érdeklődés, hobbi, családdal töltött idő
 6. Szálloda: szállodai szobafoglalás, bejelentkezés, kérés, reklamáció
 7. Utazás repülőn, gépkocsi bérlés reptéren
 8. Városban: útbaigazítás, felszíni közlekedés, jegyvásárlás, közlekedés metróval, taxival
 9. Telefonos ügyintézés: hatékony kommunikáció telefonon keresztül, üzenet átadása, időpont egyeztetése, videó-konferencia kérése
 10. Termék vagy szolgáltatás bemutatása, marketing
 11. Értekezlet, üzletkötés: vélemény kifejtése, érvelés, ajánlattétel, pontosítás kérése
 12. Cégbemutatás: cég alapítása, története, székhelye, felépítése, világpiaci pozíciója, filozófiája
 13. Grafikon, ábra (oszlop/kör diagram) bemutatása, értelmezése

Jelentkezés a vizsgára

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. Az írásbeli vizsgaidőpontra a tárgy CooSpace színterében, a szóbelire pedig a Neptunban lehet jelentkezni.

A vizsgán való megjelenéskor személyazonosító okmány felmutatását kérjük.