Kritériumvizsga gazdasági B2 szint

Státusz: 
Nem akkreditált
Nyelv(ek): 

Angol, francia, német, olasz, spanyol

Jelentkezés a nyelvvizsgára: 

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. A szóbeli vizsgaidőpontra a Neptunban lehet jelentkezni.

Vizsgakoordinátor: 

A vizsga egynyelvű szóbeli vizsga.

A vizsga részei

Mért készségek Feladattípus Időtartam
Folyamatos monológ, beszédértés Prezentáció 6+6 perc Összesen 22 perc
Szóbeli interakció Szakmai tárgyú beszélgetés 5 perc
Együttműködés, információcsere Szituáció 5 perc

A vizsga tanteremben, két vizsgázó között zajlik. Felkészülési idő: 22 perc.

1. Prezentáció

A vizsgázók előre elkészítik a maximum 6-8 dia terjedelmű PPT prezentációjukat, melyet a vizsga napjáig feltöltenek a kritériumvizsga CooSpace-színterében lévő feladateszközbe.

A vizsgán az első vizsgázó előadja a prezentációját, a második vizsgázó meghallgatja, majd a prezentáció után kérdéseket tesz fel annak tartalmával kapcsolatban, amelyekre az első vizsgázó röviden válaszol.

Ezt követően a második vizsgázó adja elő a prezentációját hasonló módon.

2. Szakmai tárgyú beszélgetés

A vizsgázók közösen megvitatnak egy röviden megfogalmazott állítást: kifejtik egyetértésüket vagy ellenvéleményüket, és személyes tapasztalataikat, illetve reagálnak egymás gondolataira.

3. Szituáció

A vizsgázók eljátszanak egy munkahelyi környezetben zajló szituációt megadott szempontok alapján.

A vizsga értékelése

  Prezentáció Szakmai tárgyú beszélgetés Szituáció
Szakmai tartalom és eredményesség 5 pont 5 pont 5 pont
Szakmai szókincs és stílus 5 pont 5 pont 5 pont
Feladatmegoldás 5 pont 5 pont 5 pont
Kiejtés 5 pont (a három rész együtt)
Nyelvhelyesség 5 pont (a három rész együtt)
ÖSSZESEN 55 pont (a három rész együtt)

A vizsgán való részvétel feltétele a PPT feltöltése a kritériumvizsga CooSpace-színterének megfelelő eszközébe a vizsga napjáig.

A vizsga sikerességének feltétele az összpontszám 60%-ának (33 pont) megszerzése.

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó a már elkészített prezentációt a következő vizsgaalkalmon újra előadhatja.

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázónak lehetősége van megtekinteni a vizsga részletes értékelését.

A vizsga százalékos eredményét a kritériumvizsga CooSpace-színterében tesszük közzé, a Neptun bejegyzés „Megfelelt” vagy „Nem megfelelt” lehet.

Témakörök

 1. Makrogazdaság
 2. Pénzügyi alapismeretek
 3. Marketingtrendek
 4. Vállalkozás
 5. HR-trendek
 6. Üzleti kultúra
 7. Elektronikus gazdaság
 8. Az Európai Unió gazdasága
 9. A globalizáció kihívásai
 10. Fenntartható fejlődés
 11. A magyar gazdaság aktuális kérdései
 12. A célnyelvi országok aktuális kérdései

Útmutató a Prezentáció feladat teljesítéséhez

 • A kiválasztott témakör legyen könnyen beazonosítható, és már a prezentáció elején legyen egyértelmű, mely szakterülethez kapcsolódik.
 • A vizsgázó indokolja meg a témaválasztását gyakorlati példával, saját tapasztalataival.
 • A prezentáció gondolatmenete legyen logikusan felépített, és a vizsgázó térjen ki az adott témához kapcsolódó alapvető gazdasági jelenségekre, azok összefüggéseire és gyakorlatban való alkalmazására.
 • A vizsgázó használja és a ppt-ben jelenítse meg az adott szakterület szakkifejezéseit és kulcsszavait.
 • A ppt 6-8 diából álljon, tükrözze a prezentáció gondolatmenetét, legyen informatív, és a választott témához kapcsolódó releváns, valós információkat tartalmazzon. A témát támassza alá lényeges számadatokkal, szemléltesse diagramokkal, diánként legfeljebb 2 képi elemmel.
 • A diák szövegei legyenek vázlatszerűek, csak kulcsszavakat tartalmazzanak.
 • Az előadásmód legyen szabad, összefüggő beszéd. A vizsgázó ne olvassa fel a diákon szereplő szöveget, hanem fejtse ki a vázlatpontokat részletesen a megadott időkeret figyelembe vételével. A prezentáció felolvasását a bizottság nem fogadja el. Ez esetben a hallgatót a bizottság leállítja, és megkéri, hogy szabad előadásban mondja el a prezentáció tartalmát.

Jelentkezés a vizsgára

A vizsgára való jelentkezés feltétele a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben meghirdetett kritériumvizsga tárgy felvétele az adott félév kurzusfelvételi időszakának végéig. A szóbeli vizsgaidőpontra a Neptunban lehet jelentkezni.

A vizsgán való megjelenéskor személyazonosító okmány felmutatását kérjük.