Hírek, aktualitások

Állásajánlat, 2020. november 12.

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet pályázatot hirdet angol szakos nyelvtanár munkakör betöltésére.

Részletek »

Rektori szünet, 2020. november 11-14.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében, a miniszterelnök 2020. november 9-i döntésére figyelemmel – a hallgatók személyes biztonságát szem előtt tartva – a Szegedi Tudományegyetem rektora 2020. november 11-14. napjára rektori (oktatási) szünetet rendelt el.

A rektori szünet a nyelvórákra is vonatkozik, így az említett napokon óráink elmaradnak.

A határozat letölthető a https://u-szeged.hu/oktig/hirek/rektori-szunet-201109 címről.

Corvinus próbanyelvvizsga, 2020. november 13.

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet 2020. november 13-án, pénteken, Corvinus általános, gazdasági és nemzetközi kapcsolatok írásbeli próbavizsgát tart. További részletek az alábbi hivatkozáson érhetők el:

Corvinus próbanyelvvizsga, 2020. november 13. »

Járványügyi tájékoztató, 2020. szeptember 4.

A legfrissebb egyetemi járványügyi szabályok értelmében mostantól a tanórákon maszkviselés mellett is tartani kell a 1,5 méter távolságot. Mivel ez a nyelvi csoportjaink létszámait és a termeink befogadóképességét tekintve többnyire nem megoldható, már az első oktatási héttől sok kurzuson online órákat tartunk.

Azokban a csoportokban azonban, ahol a fenti szabály betartható, az oktató dönthet úgy, hogy tantermi órát tart. Az oktató az első óra előtt elektronikus úton értesíti a hallgatókat arról, hogy az adott kurzus esetében online vagy tantermi oktatással kezdődik-e a félév.

Járványügyi tájékoztató, 2020. augusztus 31.

Jelen járványügyi tájékoztató 2020. augusztus 31-től további tájékoztatásig vagy visszavonásig érvényes.

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet kurzusai a 2020-2021 tanév I. félévében jelenléti (tantermi) formában kerülnek megtartásra az itt meghatározott feltételekkel.

A tanórákat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató hallgató látogathatja. A megbetegedés jellemző tünetei lehetnek: köhögés, fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés.

Az Intézet területén elvárjuk a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

Az Intézet területén 1,5 méteres távolságot kell tartani. A hallgatók az óra kezdete előtt legkorábban 15 perccel érkezhetnek meg az épületbe, és lehetőség szerint a folyosón történő várakozás nélkül foglalják el helyüket a tanteremben. A tanóra után a hallgatók a lehető leghamarabb, de 10 percen belül hagyják el az épületet.

A tanórákon lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott. A maszk viselése az oktatók számára is ajánlott, különös tekintettel arra, ha a 1,5 méteres távolság a hallgatóktól nem tartható. A termeket tanórák alatt rendszeresen szellőztessük.

A hallgatóknak az egyéni védőfelszerelés biztosításáról (maszk) saját maguknak kell gondoskodniuk. A kézfertőtlenítőt az Intézet biztosítja minden tanteremben és a bejáratnál.

A tanórákon járványügyi nyilatkozattal kiegészített jelenléti ívet vezetünk, mely a lehetséges kontaktkutatáshoz kerül felhasználásra. Ha a hallgató nem írja alá a jelenléti ívet, nem vehet részt a tanórán. A jelenléti ív aláírásával a hallgató egyben nyilatkozik arról, hogy a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutatja. A tünetek nyilvánvaló jelentkezésekor az oktatónak a hallgatót el kell tiltania a tanórán való részvételtől.

Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi szempontból bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban élők érintettségét is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított óralátogatási kedvezmények (online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend) megadását. Ebben az esetben a hallgatónak tájékoztatnia kell a nyelvi kurzus oktatóját, aki számára egyéni tanrendet biztosít. A jóváhagyáskor továbbra is az első órákon megjelent hallgatók élveznek prioritást.

A külföldi hallgató felmentést kaphat az óralátogatási kötelezettség alól, amennyiben a mindenkor hatályos járványügyi szabályozás miatt az országba történő belépését követően karanténba kerül, a karantén időtartamára. Abban az esetben, ha a külföldi hallgató a járványügyi helyzet miatt nem tud az országba belépni, kedvezményes (egyéni) tanrendet kaphat. Ebben az esetben a hallgatónak tájékoztatnia kell a nyelvi kurzus oktatóját, aki számára egyéni tanrendet biztosít. A jóváhagyáskor továbbra is az első órákon megjelent hallgatók élveznek prioritást.

Az első órákon az oktató felméri, hogy az online oktatásra való esetleges átállást a hallgatók tudják-e vállalni. Ennek eredménye szempont lehet az oktató számára a hallgatói jelentkezések jóváhagyásakor.

A termekben a padokat, kilincseket és a villanykapcsolókat minden tanóra kezdete előtt az Intézet munkatársai fertőtlenítik.

A hallgatók lehetőség szerint kerüljék a tanórán kívüli személyes konzultációt az oktatóval; ehelyett válasszák az elektronikus kapcsolattartást.

Ha az oktató egészségügyi okokból kifolyólag nem léphet be az Intézet területére, de munkaképes, tarthat online órát, melynek részleteit a csoporttal egyeztetnie kell. A hallgatónak az így tartott online óráról történő távolmaradása nem tekinthető hiányzásnak, amennyiben a kijelölt tananyagot feldolgozza és a kiadott feladatokat elvégzi. Az oktató munkaképtelensége esetén az Intézet lehetőség szerint gondoskodik az órák helyettesítéséről.