Hírek, aktualitások

Járványügyi tájékoztató, 2020. augusztus 31.

Jelen járványügyi tájékoztató 2020. augusztus 31-től további tájékoztatásig vagy visszavonásig érvényes.

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet kurzusai a 2020-2021 tanév I. félévében jelenléti (tantermi) formában kerülnek megtartásra az itt meghatározott feltételekkel.

A tanórákat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató hallgató látogathatja. A megbetegedés jellemző tünetei lehetnek: köhögés, fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar, émelygés, hányás, hasmenés.

Az Intézet területén elvárjuk a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

Az Intézet területén 1,5 méteres távolságot kell tartani. A hallgatók az óra kezdete előtt legkorábban 15 perccel érkezhetnek meg az épületbe, és lehetőség szerint a folyosón történő várakozás nélkül foglalják el helyüket a tanteremben. A tanóra után a hallgatók a lehető leghamarabb, de 10 percen belül hagyják el az épületet.

A tanórákon lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése ajánlott. A maszk viselése az oktatók számára is ajánlott, különös tekintettel arra, ha a 1,5 méteres távolság a hallgatóktól nem tartható. A termeket tanórák alatt rendszeresen szellőztessük.

A hallgatóknak az egyéni védőfelszerelés biztosításáról (maszk) saját maguknak kell gondoskodniuk. A kézfertőtlenítőt az Intézet biztosítja minden tanteremben és a bejáratnál.

A tanórákon járványügyi nyilatkozattal kiegészített jelenléti ívet vezetünk, mely a lehetséges kontaktkutatáshoz kerül felhasználásra. Ha a hallgató nem írja alá a jelenléti ívet, nem vehet részt a tanórán. A jelenléti ív aláírásával a hallgató egyben nyilatkozik arról, hogy a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutatja. A tünetek nyilvánvaló jelentkezésekor az oktatónak a hallgatót el kell tiltania a tanórán való részvételtől.

Abban az esetben, ha a hallgatónak a jelenléti alkalmakon való részvétele járványügyi szempontból bármilyen kockázattal jár (ideértve a karantént és a vele egy háztartásban élők érintettségét is), kérheti a Kar dékánjától a külföldi hallgatóknak biztosított óralátogatási kedvezmények (online módon való bekapcsolódás, egyéni tanrend) megadását. Ebben az esetben a hallgatónak tájékoztatnia kell a nyelvi kurzus oktatóját, aki számára egyéni tanrendet biztosít. A jóváhagyáskor továbbra is az első órákon megjelent hallgatók élveznek prioritást.

A külföldi hallgató felmentést kaphat az óralátogatási kötelezettség alól, amennyiben a mindenkor hatályos járványügyi szabályozás miatt az országba történő belépését követően karanténba kerül, a karantén időtartamára. Abban az esetben, ha a külföldi hallgató a járványügyi helyzet miatt nem tud az országba belépni, kedvezményes (egyéni) tanrendet kaphat. Ebben az esetben a hallgatónak tájékoztatnia kell a nyelvi kurzus oktatóját, aki számára egyéni tanrendet biztosít. A jóváhagyáskor továbbra is az első órákon megjelent hallgatók élveznek prioritást.

Az első órákon az oktató felméri, hogy az online oktatásra való esetleges átállást a hallgatók tudják-e vállalni. Ennek eredménye szempont lehet az oktató számára a hallgatói jelentkezések jóváhagyásakor.

A termekben a padokat, kilincseket és a villanykapcsolókat minden tanóra kezdete előtt az Intézet munkatársai fertőtlenítik.

A hallgatók lehetőség szerint kerüljék a tanórán kívüli személyes konzultációt az oktatóval; ehelyett válasszák az elektronikus kapcsolattartást.

Ha az oktató egészségügyi okokból kifolyólag nem léphet be az Intézet területére, de munkaképes, tarthat online órát, melynek részleteit a csoporttal egyeztetnie kell. A hallgatónak az így tartott online óráról történő távolmaradása nem tekinthető hiányzásnak, amennyiben a kijelölt tananyagot feldolgozza és a kiadott feladatokat elvégzi. Az oktató munkaképtelensége esetén az Intézet lehetőség szerint gondoskodik az órák helyettesítéséről.

Hallgatói elégedettségi felmérés eredmények, 2019-2020 II. félév

Elérhetők a 2019-2020 II. félévi hallgatói elégedettségi felmérésünk eredményei:

http://www.lingo.u-szeged.hu/hallgatoi-elegedettsegi-felmeres-2019-2020-...

Nyári nyitvatartás, 2020. július-augusztus

Az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a 2020. július 20 - augusztus 21. közötti időszak folyamán a következő rend szerint tart nyitva:

  • Július 20-31. hétfő, szerda 10:00-12:00 NYITVA
  • Augusztus 3-21. ZÁRVA

Augusztus 24-től intézetünkben visszaáll a megszokott nyitvatartási rend:

  • Hétfő-csütörtök 8:00-16:00, péntek 8:00-13:00

Tájékoztató nyelvvizsgák újraindításáról

A járványügyi helyzet javulására való tekintettel a Vizsganaptárban szereplő vizsgákat 2020 augusztusától hagyományos tantermi körülmények között tervezzük megszervezni. Kérjük, hogy az esetleges változásokról weboldalunkon tájékozódjanak.

Állásajánlat, 2020. június 3.

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet pályázatot hirdet közösségi média asszisztens gyakornok munkakör betöltésére.

Tovább »