SZTE hallgató vagyok, hány nyelvi kurzust vehetek fel ingyenesen?

Minden SZTE hallgató az egyetemi tanulmányai során összesen 8 darab kétórás (90 perces) nyelvi kurzus ingyenes felvételére jogosult, bármilyen bontásban (pl. 8x2, 4x4, stb.). A kurzusokat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet a Neptun Tanulmányi Rendszerben hirdeti meg, és azok a hallgatói jogviszony időtartamán belül bármelyik aktív félévben felvehetők.

Felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók esetében 4, mesterképzésben – amennyiben a hallgató nem az SZTE-n teljesített alapképzéses oklevéllel rendelkezik – 3 darab kétórás nyelvi kurzus ingyenes felvételére van lehetőség.

Az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók 3 féléven keresztül összesen 6 darab kétórás nyelvi kurzus felvételére jogosultak térítésmentesen.

Az fenti óraszámokon felül felvett nyelvi kurzusokért díjat kell fizetni.

További részletek az ingyenes nyelvtanulás feltételeiről a Hallgatói Juttatási Szabályzat 5. sz. mellékletében: https://www.u-szeged.hu/egyetemrol-141002/szabalyzatok/hallgatoi-juttata...