ÖSD nyelvvizsga

Státusz: 
Akkreditált
Nyelv(ek): 

Német

Vizsga-előkészítő tanfolyam: 
Egyéb információ: 

A vizsgaszabályzatot ide kattintva tudja letölteni.

Vizsgadíjak

Komplex vizsga Teljes díj Kedvezményes díj SZTE hallgatóknak
B1 Zertifikat Deutsch 32.000 Ft 30.000 Ft
B2 Mittelstufe Deutsch 36.000 Ft 33.000 Ft
C1 Oberstufe Deutsch 39.000 Ft 36.000 Ft
Részvizsga Teljes díj Kedvezményes díj SZTE hallgatóknak
B1 Zertifikat Deutsch (modulonként*) 8.000 Ft 7.500 Ft
B2 Mittelstufe Deutsch (részenként**) 18.000 Ft 16.500 Ft
C1 Oberstufe Deutsch (részenként**) 19.500 Ft 18.000 Ft

* Szövegértés, beszédértés, íráskészség, beszédkészség
** Szóbeli, írásbeli

A vizsgadíj befizethető az intézetünkben személyesen átvehető csekken, vagy átutalással az alábbi számlaszámra.

 • Számlaszám: 10028007-00282802-00000000
 • Kedvezményezett neve: SZTE IKI
 • Közlemény: 0S 213 3010, ÖSD, [vizsgázó neve]

Kérjük, hogy a befizetést igazoló bizonylatot a jelentkezési űrlaphoz csatolva küldje be.

Tudnivalók

 • A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé.
 • A jelentkezéskor hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót terheli.
 • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000 Ft a jelentkezési határidőn belül.
 • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
 • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át visszautaljuk.
 • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és azon nem jelenik meg, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • A jelentkezők a nyelvvizsga időpontjáról és helyéről emailben kapnak értesítést legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal.
 • Megjelenés mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga előtt 15 perccel.
 • Mindkét vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal igazolnia kell magát.
 • A Zertifikat B1 és a Zertifikat B1 für Jugendliche írásbeli és szóbeli vizsgákon segédeszközök használata tilos. A Zertifikat B2 szóbeli és írásbeli vizsgán nyomtatott szótár használata megengedett. A Zertifikat C1 szóbeli és írásbeli vizsgán egynyelvű nyomtatott szótárat lehet használni.
 • A szóbeli vizsga után a vizsga helyszínét a vizsgázónak el kell hagynia.
 • A vizsgán elért pontokat tekinthetik majd meg.
 • A nemzetközi és a NYAK által kiállított magyar nyelvű bizonyítvány a vizsgát követő kb. 30-60 napon belül vehető át Intézetünkben.
 • Sikertelen vizsga esetén felülvizsgálati kérelmet az értesítés kézhezvételét követő 2 héten belül lehet benyújtani. Ugyanekkor lehet kérni a dolgozatba való betekintést.