ORIGÓ nyelvvizsga

Státusz: 
Akkreditált
Nyelv(ek): 

Szóbeli: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb
Írásbeli: bármely nyelv az Origó kínálatából
A vizsga honlapján tájékozódhat arról, hogy az adott vizsgaidőpontban mely nyelvekből tehető vizsga.

Jelentkezés a nyelvvizsgára: 

A vizsgára a nyelvvizsga központ honlapján elektronikusan lehet jelentkezni: http://www.onyc.hu. A vizsgadíjat csekken vagy átutalással lehet befizetni, csekket irodánkban tudunk biztosítani. A jelentkezési határidő lejárta után, de az írásbeli vizsga időpontja előtti 15. napig pótdíj befizetése mellett (4.800 Ft) fogadunk még el jelentkezéseket. A pótdíj befizetése átutalással vagy OTP pénztári befizetéssel történhet.

Vizsgakoordinátor: 

Bizonyítványok átvétele:
A nyelvvizsga bizonyítványokat a vizsga napjától számított 70-ik naptól lehet átvenni személyesen vagy meghatalmazott útján az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet titkárságán nyitvatartási időben.