IKI gazdasági nyelvi vizsga

Státusz: 
Nem akkreditált
Nyelv(ek): 

Angol, francia, német, olasz, spanyol

Vizsgakoordinátor: 

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet B1 szintű gazdasági nyelvi vizsgát szervez az SZTE hallgatói vagy más felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett hallgatók számára.

A vizsga kétnyelvű; komplex, szóbeli és írásbeli vizsgarészekből áll, melyek külön-külön is letehetők. Az államilag akkreditált szaknyelvi vizsgák követelményrendszerével harmonizáltuk, de nem akkreditált. Sikerességét tanúsítvánnyal igazoljuk.

A vizsgát – az SZTE egyetemi naptárához igazodva – évi 2 alkalommal szervezzük meg az általunk oktatott idegen nyelvekből (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga részei

Mért készségek Feladattípus Időtartam
Szóbeli interakció, beszédértés Szakmai tárgyú beszélgetés 5 perc Összesen 15 perc
Folyamatos monológ Önálló beszédprodukció 5 perc
Együttműködés, információcsere Szituáció 5 perc
 1. Szakmai tárgyú beszélgetés
  Kötetlen párbeszéd a jelölt szakmai/tanulmányi tevékenységére irányuló kérdések alapján.
 2. Önálló beszédprodukció
  A vizsga témaköreihez kapcsolódó kép vagy grafikon alapján beszélgetés a vizsgáztatóval.
 3. Szituáció
  Szerepjáték az egyik vizsgáztatóval megadott szempontok alapján.

A szóbeli vizsga értékelése

  Szakmai tárgyú beszélgetés Önálló beszédprodukció Szituáció
Kommunikatív érték 10 pont 5 pont 10 pont
Szókincs 5 pont 5 pont 5 pont
Nyelvhelyesség 10 pont (a három rész együtt)
ÖSSZESEN 50 pont (a három rész együtt)

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga részei

Feladattípus Feladat leírása Időtartam
Szövegértés 1 Egy kb. 1000-1200 n terjedelmű idegen nyelvű, gazdasági szöveggel (ismert gazdasági témákról szóló újságcikkek, elemzések, emlékeztetők, feljegyzések stb.) kapcsolatos magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyar nyelven Összesen 90 perc
Szövegértés 2 Űrlap, formanyomtatvány kitöltése megadott szempontok szerint
Írásprodukció 8-10 soros fogalmazás, levél, e-mail írása magyar nyelven kapott információk alapján

Az írásbeli vizsgán nyomtatott egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használható.

Az írásbeli vizsga értékelése

  Szövegértés 1 Szövegértés 2 Írásprodukció
Helyes válaszok alapján 15 pont 10 pont -
Feladatmegoldás - - 10 pont
Szakmai szókincs - - 5 pont
Kohézió és stílus - - 5 pont
Nyelvhelyesség - - 5 pont
ÖSSZESEN 50 pont (a három rész együtt)

A vizsga értékelése

A vizsga sikerességéhez a szóbeli és írásbeli vizsgarészek összpontszáma 60%-ának (60 pont) megszerzése szükséges azzal a feltétellel, hogy a két vizsgarész eredménye külön-külön is legalább 40% (szóbeli: 20 pont, írásbeli: 20 pont).

Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó dönthet úgy, hogy a legalább 60%-os eredménnyel zárt vizsgarészt nem ismétli meg ugyanabban a vizsgaidőszakban. Ebben az esetben ezt az eredményt adjuk hozzá a megismételt vizsgarész eredményéhez.

Témakörök

 1. Vállalat recepciója: regisztráció, bemutatkozás, látogatás oka
 2. Másik ember bemutatása: beosztás, tevékenység, munkakör
 3. Saját munkájának bemutatása, munkával kapcsolatos tevékenységek, feladatok
 4. Kötetlen beszélgetés kollégákkal, bárban, étteremben: meghívás, elfogadás/visszautasítás, rendelés, fizetés
 5. Szabadidős tevékenységek: beszélgetés kollégákkal, információnyújtás, érdeklődés, hobbi, családdal töltött idő
 6. Szálloda: szállodai szobafoglalás, bejelentkezés, kérés, reklamáció
 7. Utazás repülőn, gépkocsi bérlés reptéren
 8. Városban: útbaigazítás, felszíni közlekedés, jegyvásárlás, közlekedés metróval, taxival
 9. Telefonos ügyintézés: hatékony kommunikáció telefonon keresztül, üzenet átadása, időpont egyeztetése, videó-konferencia kérése
 10. Termék vagy szolgáltatás bemutatása, marketing
 11. Értekezlet, üzletkötés: vélemény kifejtése, érvelés, ajánlattétel, pontosítás kérése
 12. Cégbemutatás: cég alapítása, története, székhelye, felépítése, világpiaci pozíciója, filozófiája
 13. Grafikon, ábra (oszlop/kör diagram) bemutatása, értelmezése

Vizsgaidőpontok

A vizsgát elegendő számú jelentkező esetén az egyetemi vizsgaidőszakokban, évi 2 alkalommal szervezzük meg.

Jelentkezés, vizsgahalasztás

A nyelvvizsgára jelentkezni a következő címen elérhető online jelentkezési űrlap kitöltésével lehet: http://www.lingo.u-szeged.hu/jelentkezes-nyelvvizsgara.

Vizsgahalasztás egy alkalommal kérhető, a vizsgázó által megjelölt vizsgaidőszakra. A halasztási kérelmet (http://bit.ly/iki-intezmenyi-halasztas) a vizsga időpontja előtt legfeljebb egy héttel a vizsgakoordinátornak kell benyújtani e-mailben. A halasztási kérelem díja: 3.000 Ft

Vizsgaeredmények

A vizsgát követő 2 hét elteltével a vizsga eredménye megtekinthető ezen az oldalon a vizsgázó azonosító kódjával. Az írásbeli vizsgába egyszeri betekintési lehetőséget nyújtunk a vizsgázó számára, de az eredményre vonatkozóan felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be.

A Tanúsítvány az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át.

Vizsgadíjak

Komplex vizsga Részvizsga*
14.000 Ft 7.000 Ft

* Szóbeli, írásbeli

A vizsgadíj befizethető átutalással az alábbi számlaszámra.

 • Számlaszám: 10028007-00282802-00000000
 • Kedvezményezett neve: SZTEIK
 • Közlemény: 0S 207 3010, IKIGV, [vizsgázó neve]

Kérjük, hogy a befizetést igazoló bizonylatot a jelentkezési űrlaphoz csatolva küldje be.