Kompenzációs értékelési rendszer bevezetése a Corvinus nyelvvizsgákon, 2018. május

2018. májustól a Corvinus nyelvvizsgákon kompenzációs értékelési rendszer kerül bevezetésre. Ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról kerül kiállításra bizonyítvány. Például: 55%-os írásbeli részvizsga + 65%-os szóbeli részvizsga = 60%-os sikeres komplex vizsga. Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, azonban az egyik részvizsga eléri a 60%-ot, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40%) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról kerül kiállításra bizonyítvány.