Állásajánlat, 2020. november 12.

A közalkalmazotti jogviszony tervezett időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Angol általános és szaknyelvi órák tartása
 • Az Intézet feladatkörébe tartozó egyéb egyetemi feladatok elvégzése
 • Nyelvvizsgáztatás az Intézet által szervezett nyelvvizsga-rendszerekben
 • Tananyagfejlesztési munkákban való aktív részvétel
 • Az oktatás adminisztrációs hátterét biztosító informatikai rendszerek (Neptun, CooSpace) használata

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, angol szakos középiskolai tanári oklevél
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felhasználói szintű MS Windows

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvtanítási tapasztalat középiskolában, felsőoktatásban vagy felnőttképzésben
 • Német, francia, olasz, spanyol, orosz, román vagy magyar mint idegen nyelvből tanári oklevél
 • Német, francia, olasz, spanyol, orosz, vagy román nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság
 • Önálló munkavégzés
 • Csapatmunka
 • Kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megkéréséről szóló igazolás)
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • Minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó beadandó pályázata elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Lévai Judit részére a levai@lingo.u-szeged.hu e-mail címen, vagy
 • Személyesen Dr. Bartháné Vetró Anita részére (6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.