Állásajánlat, 2018. április 10.

A pályázati határidő lezárult.

A Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet angol szakos nyelvtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Angol általános és szaknyelvi órák tartása
 • Az intézet feladatkörébe tartozó egyéb egyetemi feladatok elvégzése
 • Nyelvvizsgáztatás az Intézet által szervezett nyelvvizsga-rendszerekben
 • Tananyagfejlesztési munkákban való aktív részvétel
 • Az oktatás adminisztrációs hátterét biztosító informatikai rendszerek (Neptun, CooSpace) használata

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, angol szakos középiskolai tanári oklevél
 • Angol nyelvből felsőfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • Angol nyelvtanítás középiskolában, felsőoktatásban vagy felnőttképzésben: legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felhasználói szintű MS Windows
 • Büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazol

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, latin és/vagy az Intézetben oktatott nyelvek valamelyikéből (német, francia, olasz, spanyol, orosz, román, magyar mint idegen nyelv) középiskolai tanári oklevél
 • Latin nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga
 • Az Intézetben oktatott nyelvek valamelyike: német, francia, olasz, spanyol, orosz, román, magyar mint idegen nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
 • Orvosi vagy gyógyszerészeti latin nyelv oktatása: 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Nyelvvizsgáztatásban szerzett gyakorlat: 1 év alatti szakmai tapasztalat
 • Magyar mint idegen nyelv tanításában szerzett tapasztalat: 1 év alatti szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság
 • Önálló munkavégzés
 • Csapatmunka
 • Kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy megkéréséről szóló igazolás)
 • Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • Minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó beadandó pályázata elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Lévai Judit részére a levai@lingo.u-szeged.hu e-mail címen, vagy
 • Személyesen Dr. Bartháné Vetró Anita részére Csongrád megye, 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.